Eerste publicatie

Evalueren van het opleidingsniveau in het hoger onderwijs: conceptueel ontwerp

Samenvatting   Het evalueren van het niveau van opleidingen in het hoger onderwijs werd cruciaal met de Bologna-verklaring in 1999 toen de Europese ministers van onderwijs het erover eens werden de bachelor en master opleidingen en het gemeenschappelijke systeem van kwaliteitszorg in te voeren. Het Europese kwaliteitszorgstelsel eist dat het opleidingsniveau beoordeeld wordt op basis van valide en betrouwbare uitkomsten. Om aan deze eisen tegemoet te komen, is de Educational Level Evaluator (ELE) conceptueel ontworpen binnen het raamwerk van de Design Research Methodology (DRM) (Blessing & Chakrabarti 2009). [...] Vier kritieke factoren zijn ontwikkeld voor het te ontwerpen instrumentarium: het concept opleidingsniveau dient helder te zijn en de instrumentatie dient transparant beredeneerd te zijn, empirisch bewezen en haalbaar te zijn. [De studie concludeert] dat het ontwerp voorziet in maatregelen en acties die leiden naar validiteit en betrouwbaarheid, en die nu empirisch bewezen moeten worden. Om deze reden worden empirische studies ondernomen.

Keywords: opleidingsniveau; construct validiteit, conceptueel ontwerp; Design Research Methodology

Trudy Rexwinkel, Jacques Haenen and Albert Pilot (2013): Evaluating the level of degree programmes in higher education: conceptual design, Assessment & Evaluation in Higher Education, Download een preview van deze publicatie

 

Nederlands