Tweede publicatie

Evalueren van het opleidingsniveau in het hoger onderwijs: studie naar verpleegkunde

Samenvatting   Het Europese kwaliteitszorgsysteem eist dat het opleidingsniveau wordt weergegeven in kwantitatieve uitkomsten die valide en betrouwbaar zijn. Om aan deze eis tegemoet te komen is de Educational level Evaluator (ELE) ontworpen. Deze conceptueel ontworpen procedure met instrumentatie die tot doel heeft het opleidingsniveau valide en betrouwbaar vast te stellen, heeft empirische evidentie nodig. In deze studie is de ELE uitgevoerd in samenwerking met vijf professionele bachelor opleidingen verpleegkunde. Het opleidingsniveau is geconceptualiseerd, [geoperationaliseerd en gemeten]. Metdeze studie kon het opleidingsniveau valide en betrouwbaar geëvalueerd worden en  aangetoond worden dat het conceptueel ontwerp empirisch onderbouwd is.

Keywords: opleidingsniveau; evaluatie; construct validiteit; betrouwbaarheid

Trudy Rexwinkel, Jacques Haenen and Albert Pilot (2012): Evaluating the level of degree programmes in higher education: the case of nursing, Assessment & Evaluation in Higher Education, Download een preview van deze publicatie

 

 

 

Nederlands