Derde publicatie

In de kwaliteitszorg, dienen opleidingen in het Europese hoger onderwijs het opleidingsniveau aan te tonen door middel van resultaten. Deze opleidingen produceren vele resultaten, waaronder cijfers waarmee docenten de prestaties van studenten beoordelen, en het is ons voorstel om deze cijfers te gebruiken als een effectief middel voor het weergeven van het opleidingsniveau. Onze studie onderzoekt de criteria die nodig zijn voor het analyseren van cijfers als significante indicatoren van opleidingsniveaus. [...] De analyses leverden inzichten op in de relatie tussen het geleverde bewijs van valide cijfers en elementen van het curriculum. In het licht van deze inzichten ontwikkelden wij vier karakteristieken als referentiepunten voor curricula die het opleidingsniveau realiseren. In navolging van deze punten is een procedure opgesteld die dergelijke curricula creëert. Deze procedure is geëxploreerd in een studie met acht bachelor opleidingen. De conclusie is dat de procedure de oorzaken opspoort van niet-valide cijfers en bevestigt dat valide cijfers significante indicatoren zijn van het opleidingsniveau.

Keywords: Cijfers . Leerdoelen . Beoordeling . validiteit . Betrouwbaarheid . Kwaliteitszorg

 

Trudy Rexwinkel, Jacques Haenen and Albert Pilot (2013): Quality assurance in higher education: analysis of grades for reviewing course levels, Quality & Quantity 47; 581-598

Download een preview van deze publicatie.

 

Nederlands