Wat is educational level evaluator?

De Educational Level Evaluator (ELE) verwijst naar het kader dat voorziet in een methode met instrumentarium waarmee het opleidingsniveau in het hoger onderwijs valide en betrouwbaar is te evalueren. Het begrip evalueren omvat het gehele proces van het creëren, bepalen, meten, analyseren, beoordelen en waarderen van het opleidingsniveau. Het is belangrijk dat dit proces valide en betrouwbare uitkomsten oplevert, daar het beoordelen van het opleidingsniveau met niet valide en onbetrouwbare gegevens leidt tot onjuiste of verkeerde conclusies. Dat kan schadelijk zijn voor de opleiding, studenten, docenten en andere belanghebbenden. Ook in het kader van accreditatie is het van belang dat het opleidingsniveau gewaardeerd wordt op valide en betrouwbare gronden.

Ontwerp van de ELE     

Het ELE-instrumentarium is ontworpen met de Design Research Methodology (DRM). De ontwerpactiviteiten zijn beschreven met multidsciplinaire principes, terminologie en methoden zoals weergegeven in DRM. Tijdens het ontwerpproces wordt onder andere helder wat het begrip opleidingsniveau inhoudt en wat de kritieke factoren zijn voor de te ontwerpen instrumentatie. Het opleidingsniveau wordt als volgt theoretisch onderbouwd. Uit onderzoek is gebleken over welke mentale activiteiten studenten gebruiken tijdens hun studie aan het hoger onderwijs: cognitieve, affectieve en regulatieve. Kritieke factoren zijn die factoren die de sterkste invloed hebben op de beoogde uitkomsten van de instrumentatie. Vier kritieke factoren zijn geïdentificeerd: het begrip niveau en het instrumentarium dienen door inhoud te worden aangestuurd, en het  instrumentarium moet empirisch onderbouwd en praktisch haalbaar zijn.

Kenmerken van de ELE

Doel van de ELE is het opleidingsniveau valide en betrouwbaar te evalueren. Het is een generiek model dat wordt uitgewerkt voor elk domein van opleidingen, zoals economie, gezondheidszorg, en techniek. Het voorziet in de stappen conceptualiseren, operationaliseren en meten, en omvat instrumenten waarmee het beoogde opleidingsniveau zo helder mogelijk tot uitdrukking kan worden gebracht. Hiervoor worden onder meer taxonomieën gebruikt zoals de SOLO-taxonomie en de Attitude Development (AD) taxonomie.

 

Voorbeelden van projecten

De ELE kan in zijn geheel, maar ook op onderdelen ingezet worden bij opleidingen in het hoger onderwijs. Enkele voorbeelden van projecten zijn: het evalueren van het hbo-masterniveau van een MBA-opleiding; het evalueren van het niveau van een hbo-bachelor-honours opleiding; het evalueren van het hbo-bachelorniveau van twee opleidingen die gaan fuseren; het meten van excellentie bij een hbo-bacheloropleiding. Tijdens het onderzoek naar het concept opleidingsniveau en het beoordelen daarvan zijn onderzoeksgebaseerde instrumenten ontwikkeld die gebruikt worden voor het expliciet maken van ideeën over het opleidingsniveau. Het is ook mogelijk grootschalige projecten uit te voeren met de volledige ELE procedure, bijvoorbeeld, het evalueren van het hbo-bachelorniveau van meer opleidingen uit het hetzelfde domein, het evalueren van het hbo-bachelorniveau van meer opleidingen uit één domein in verschillende landen.

Nederlands